micom-p111-relay-1

رله حفاظت جریان P111

رله

  •  اضافه جریان و خطای زمین
  • دارای توابع حفاظتی:50/51, 50N/51N, 49, 50BF, 86
  • قابلیت عملکرد در آرایش های تکفاز و سه فاز
  • دارای دو گروه تنظيمات با قابلیت انتخاب بصورت محلی وبا فرمان از راه دور
  • پورت ارتباطی RS485 با پروتکل RTUModbus  و IEC 60870-5-103
  • قابليت ذخیره اطلاعات خطا و رويداد داخلي
  • داراي حفاظت   Inrush Currentو Cold Load Pick up
  • نمایشگر LCDبا 16*2 کاراکتر
  • قابلیت نمایش عملکرد صحیح  و خطاها توسط  8  چراغ سیگنال LED
  • قابلیت تنظیم جریان ورودیCT ها  به رله از طریق HMI ( 1 یا 5 آمپر )
SCHNEIDER-PNG
رله جریان
فهرست